Orange utmaning!


Bokmania uppmanar oss till att visa våra böcker i pensiokuvertets färg orange! Jag har redan en sådan bild, den kom till när jag skulle göra min header till bloggen, jag tog bilder på mina böcker i olika färgskalor och bestämde mig till slut för den blå. Här kommer den i gul-orange variant!

1 kommentar: